همسایگان میتوانند نقش مهمی در روند صلح افغانستان ایفا کنند

رییس شورای عالی صلح افغانستان گفت که امروز در این کشور موضوع صلح به صورت بسیار جدی مطرح است و همسایگان میتوانند نقش مهمی در روند صلح ایفا کنند

همسایگان میتوانند نقش مهمی در روند صلح افغانستان ایفا کنند

کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح افغانستان که به دعوت ایران به تهران سفر کرده است، به اهداف این سفر پرداخته و گفت: هدف از این سفر استقبال از دعوت دکتر ظریف است که لازم دیده است در رابطه با صلح و روند صلح گفتگوهایی انجام گیرد. طبعا امروزدرافغانستان صلح به صورت بسیار جدی مطرح است و همسایگان ما میتوانند نقش مهمی دراین روند داشته باشند وشورای عالی صلح نیز ضرورت گفتگو با ایران را لازم دید.

به گزارش خبرگزاری "شفقنا"، وی افزود ما معتقدیم که صلح را باید ما مردم افغانستان برقرارکنیم و به جنگ خاتمه دهیم. کشورهای همکار ما چه منطقه ای و چه جهانی فقط همکاری کنند نه اینکه صلح را برای ما به ارمغان بیاورند.

خلیلی با بیان اینکه ایران به عنوان یک کشور همسایه افغانستان نقش مهمی در منطقه دارد و در روند صلح کابل می تواند نقش بسزایی داشته باشد، اظهار داشت: از این جهت ما امیدوار هستیم که این سفر کمک کند تا تهران از تمام ظرفیت ها در جهت تقویت صلح استفاده کند و مردم افغانستان با رهبری افغان‌ها صلح را تجربه کنند.

وی در رابطه با حضور اعضای این شورا در نشست مسکو گفت: در کنفرانس مسکو که در9  نوامبر برگزار میشود هیئت شورای عالی صلح نیز شرکت خواهد کرد.

رییس شورای عالی صلح افغانستان در پایان با اشاره به اینکه چالش اقتصادی که برای ایران به وجود آمده، دامن گیر مهاجرین افغان مقیم این کشور نیز شده است، تصریح کرد: مساله مهاجرین یکی از مسائل مهم درگفتگوبامقامات ایرانی بودوامیدواریم که مردم ما ازچالش اقتصادی در ایران آسیب کمتری ببینند.اخبار مربوطه