اظهارات تازۀ عمران خان در مورد دادن تابعیت پاکستان به مهاجران افغان

عمران خان، نخست وزیر جدید پاکستان می‌گوید که دادن تابعیت به مهاجران افغان که در اینکشور زنده‌گی میکنند، در صدر برنامه‌های وی قرار دارد

اظهارات تازۀ عمران خان در مورد دادن تابعیت پاکستان به مهاجران افغان

عمران خان، نخست وزیر جدید پاکستان می‌گوید که دادن تابعیت به مهاجران افغان که در اینکشور زنده‌گی میکنند، در صدر برنامه‌های وی قرار دارد.

عمران خان که روز گذشته در یک گردهمایی در شهرکراچی پاکستان سخن میزد، گفت که آن عده ازافغانهایی که از مدت‌ها بدینسو در پاکستان زنده‌گی میکنند و فرزندان شان در این کشور بزرگ شدند، برای آنان شهروندی آن کشور را میدهد.

به اساس گزارش‌ رسانه‌ها، عمران خان گفته‌است که این اقدام در همه یی کشورهای جهان صورت می‌گیرد، برای چه دولت پاکستان این ظلم را بر مهاجران روا میدارد وبا انتقاد از دولت پاکستان که چرا مهاجران را این قدر محروم نگه‌ داشته‌، تصمیم به این اقدام گرفته است.

نخست وزیر جدید پاکستان میگوید که در حال حاضر، دو نیم میلیون مهاجر افغان و بنگالی در کراچی پاکستان زنده‌گی میکنند که در حالت خوبی قرار ندارند.

او میگوید که قرار داشتن مهاجران در وضعیت ناگوار باعث شده تا آنان دست به هزاران نوع جنایت بزنند.

این درحالی‌ست که در سطح رهبری دولت پاکستان تغییرات گسترده به میان آمده و انتظار میرود، بعضی از محدودیت های شدید که بالای مهاجران افغان در آن کشور وضع شده، از بین برود.

بر اساس آمار دقیق، در حال حاضر در حدود ۲ میلیون مهاجر افغان در بخش‌های پاکستان زنده‌گی می‌کنند که بیش‌تر آنان دارای اسناد قانونی اند.اخبار مربوطه