تماس های رئیس جمهوری تورکیه در قرقیزستان

سخنان اردوغان در 6 امین اجلاس روسای دولت شورای تورک

تماس های رئیس جمهوری تورکیه در قرقیزستان

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه در حاشیه دیدار خود از قرقیزستان در 6 امین اجلاس روسای دولت شورای تورک که دیروز با میزبانی " سورونبای جینبکوف " رئیس جمهور قرقیزستان در مرکز فرهنگی " Ruh Ordo " ترتیب یافت، شرکت کرد.

رئیس جمهور تورکیه طی سخنانی در این اجلاس اعلام کرد : همکاری و همبستگی بین دول تورک به اجرای سیستم بین المللی بشکلی عادلانه یاری خواهد نمود.

اردوغان در این اجلاس ضمن دعوت به وحدت و برادری اظهار داشت : با تاسف و تاثر می خواهیم یادآوری کنم که یک دوره بسیار سخت و حساس را که طی این جریان اصول و قوانین بین المللی با گستاخی زیر پا گذاشته میشوند، پشت سر می گذاریم.

رئیس جمهور تورکیه ضمن تاکید براینکه برخی کشورها درحل مسائل بین المللی بجای دیپلماسی، دیالوگ و چند طرفی در تلاش آنند تا تهدید، اعمال فشار و شانتاژرا دراولویت قراردهند تاکید کرد: از طریق محدودیت های تجاری، مالیات های گمرکی و تحریم ها قرار دادهایی که محصول سالیان متمادی است در یک لحظه معنی و اهمیت خود را از دست می دهد.

اردوغان با اشاره به اینکه تورکیه همراه با جامعه بین المللی و با همبستگی به حراست از دیپلماسی، عدالت و حقوق ادامه خواهد داد گفت: همکاری و هبستگی بین دول تورک به کارکرد سیستم بین المللی بشکلی عادلانه یاری خواهد کرد.

رئیس جمهور تورکیه در رابطه با وابستگی به دالر در تجارت بین المللی نیز گفت: پیشنهاد میکنیم تا به گزینه استفاده از واحدهای پولی خود در امور تجاری اولویت داده شود.

اردوغان ضمن یادآوری اینکه سازمان تروریستی فتح الله گولن بوسیله موسسات آموزشی که مدتی در تورکیه سازماندهی شده بود، اکنون در چهار گوشه جهان به این فعالیت های خود ادامه میدهد تاکید کرد: حوادث واقع بوضوح نشان میدهد که دوستان تورکیه نیز در مبارزه با سازمان تروریستی فتو نباید تاخیر کنند.اخبار مربوطه