نشست سه جانبه میان افغانستان، چین و دولت جدید پاکستان

عنقریب نشست سه جانبه میان افغانستان، چین و دولت جدید پاکستان تدویر خواهد یافت

نشست سه جانبه میان افغانستان، چین و دولت جدید پاکستان

به اساس اطلاعات به دست آمده، قرارست در آیندۀ نزدیک، یک نشست سه‌جانبه میان افغانستان، چین و دولت جدید پاکستان تدویر میگردد

این مطلب را وزارت امور خارجۀ افغانستان اعلام داشته و گفته‌است که یک نشست سه‌جانبه میان وزرای امور خارجۀ افغانستان، چین و پاکستان در آیندۀ نزدیک تدویر خواهد شد.

دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجۀ  افغانستان می‌گوید، حکمت‌خلیل کرزی، معین سیاسی آن وزارت ناوقت روز گذشته با چینگ گوپنگ، کمیشنر مبارزه علیه تروریزم و مسایل امنیتی جمهوری چین دیدار کرده‌است.

منبع می‌گوید که دو طرف در این دیدار روی‌ ایجاد سازو کار هاى به‌تر جهت مبارزه موثر با تروریزم، گسترش بیش از پیش روابط دوستانه سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان دوکشور، آموزش دیپلوماتان افغانستان در چین گفت‌وگو کرده‌اند.

کمیسیون سه جانبه افغانستان – چین و پاکستان، کمیسیون سه جانبه افغانستان – چین و هند، آمادگی افغانستان برای برگزاری نشست سه جانبه وزرای امور خارجه افغانستان – چین و پاکستان در آینده نزدیک،  اوضاع جاری منطقه، روابط میان افغانستان و پاکستان به ویژه پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی از جمله موضوعاتی دیگری بوده‌اند که مورد بحث همه جانبه قرار خواهند داد.اخبار مربوطه