کشور مورد هدف ایران

ترجمه مقاله تحلیلی جان آجون

کشور مورد هدف ایران

ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مورد هدف تحریم های اقتصادی ایالات متحده امریکا قرار گرفت.  این تحریم ها ضربه قوی به اقتصاد ایران وارد کرد.  در سال 2013 میلادی حسن روحانی به حیث رئیس جمهور جدید ایران انتخاب شد.  انتخاب روحانی که به صفت رهبر معتدل و طرفدار ریفورم شناخته میشد امید خوبی شد برای مردم ایران.  در دوره ریاست جمهوری روحانی در نتیجه مذاکرات کشور های پنچ جمع یک تصمیم به کاهش تحریم های اقتصادی علیه ایران گرفته شد.  ولی در مقابل ایران نیز باید فعالیت های هسته ای خود را کاهش داده اجازه نظارت بعضی مراکز خود از جانب ملل متحد را میداد.  این موافقتنامه که با میانجیگری سازمان ملل متحد به امضا رسید از طرف مردم ایران به فال نیک گرفته شد.  این وضعیت برای مدت زمان کوتاهی تاثیر مثبتی بالای اقتصاد ایران گذاشت.  ولی با انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور ایالات متحده امریکا روابط میان ایران و امریکا روبه وخامت گرایید.  بدین ترتیب امریکا در روز 8 ام ماه می سال 2018 میلادی به گونه یکطرفه از این موافقتنامه دست کشید. 

پس از اینکه امریکا اعلام کرد از موافقتنامه هسته ای ایران دست خواهد کشید اقتصاد ایران روبه وخامت گرایید.  در حالیکه طور رسمی نرخ دالر 42 هزار ریال بود ولی در بازار های آزاد ایران این رقم افزایش یافت.  بدین ترتیب تا به امروز پول ایران در مقابل دالر در بازار های آزاد این کشور به اندازه 50 فیصد ارزش خود را از دست داده است.  نرخ دالر که در روز های اول ماه جنوری سال 2018 چهل و چهار هزار ریال بود در حال حاضر بیشتر از 110 هزار ریال میباشد. 

اینکه وضعیت اقتصادی ایران قبل از آغاز دوباره تحریم های ایالات متحده امریکا به این پیمانه روبه وخامت گرایید نشان میدهد که پس از آغاز تحریم ها وضعیت چگونه خواهد شد.  میتوان گفت که هدف اساسی دونالد ترامپ در رابطه به تحریم علیه ایران عبارت از پایان دهی به رژیم موجود تهران نبوده بلکه توقف سیاست های توسعه طلبانه ایران در شرق میانه میباشد.  کشور های خلیج نیز از سیاست های توسعه طلبانه ایران در منطقه اظهار نارضایتی نموده آماده گی خود را در راستای همکاری با امریکا در خصوص محدود سازی فعالیت های رهبری تهران ابراز میدارند.  بدین ترتیب میتوان گفت, هدف اساسی اینست تا ایران به شکست اقتصادی مواجه شده توان تامین امکانات اقتصادی به عناصر خود در منطقه را از دست بدهد. 

ضمناً در چهارچوب این تحریم طیارات و پرژه جات طیاره نیز به ایران فرستاده نخواهد شد.  یکی از اهداف تحریم های مذکور نیز سکتور ماشین سازی ایران میباشد. 

پس از تهدیدات تحریم امریکا علیه رهبری تهران در پهلوی دیگر شرکت ها شرکت دایملر هم فعالیت های سرمایه گذاری خود در ایران را متوقف ساخت.  در حالیکه شرکت مذکور تصمیم داشت تا در ایران به تولید موتر های لاری آغاز کند.  ترامپ در یک پیام خود از طریق تویتر اظهار داشت, کسانیکه با وجود تحریم ها علیه ایران در این کشور به فعالیت های اقتصادی خود ادامه میدهند نمیتوانند در امریکا تجارت کنند. 

ولی با وجود این سخنان سخت ترامپ, اتحادیه اروپا در مقابل تحریم ها علیه ایران مخالفت نشان میدهد.  طور مثال, هیکو ماس وزیر امور خارجه آلمان در یکی از بیانیه های خود گفت شرکت های اروپایی که در ایران فعالیت دارند را مورد حمایت قرار خواهند داد.  ماس که میگوید در تجارت با ایران مسئله امکان انتقال پول را مورد بررسی قرار داده اند اظهار داشت, نسبت تطبیق تحریم علیه ایران از جانب امریکا خیلی خفه هستند.  ضمناً ماس میگوید کشور های شان هیچ منفعتی در تجارت ایران ندارند و فقط در مورد مردم ایران فکر میکنند.  ولی این هم یک واقعیت است که کشور های اروپایی میخواهند گاز و پطرول مورد نیاز خود را از ایران تامین کرده بدین ترتیب ضرورتی به روسیه در این مورد نداشته باشند.  اینکه امریکا به هیچ یک از کشور های اروپایی اهمیت قایل نشده از موافقتنامه هسته ای ایران به گونه یکطرفه دست بردار شد میتواند باعث یک سلسله مخالفت ها میان این کشو ها و واشنگتن شود.

دیده میشود که در این اواخر ایالات متحده امریکا به میزان تحریم های خود افزوده است.  این خود نشانگر تغییر در سیاست خارجی امریکا میباشد.  امریکا از یک طرف به بهانه کشیش برونسون ترکیه را با تحریم تهدید میکند از جانب دیگر به روسیه هم تحریم تطبیق مینماید.  امریکا از طریق سازمان ملل متحد در مورد مسئله فلسطین کشور های جهان را مورد تهدید قرار داد.  این وضعیت میتواند در کوتاه مدت از نظر امریکا مفید واقع شود.  اما در دراز مدت میتواند امریکا را به خطرات گوناگون مواجه ساخته باعث تنها ماندن این کشور در سطح جهان گردد.     اخبار مربوطه