قاچاقچی گژدم‌های ایرانی به افغانستان دستگیر شد

زنی که قصد داشت چندین گژدم زنده را از ایران به افغانستان قاچاق کند از سوی مسئولین سرحدی ولایت خراسان رضوی دستگیر شد

قاچاقچی گژدم‌های ایرانی به افغانستان دستگیر شد

جواد علی پور، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست اولوسوالی تایباد ولایت خراسان رضوی ایران گفت زنی که 10 گژدم را از قصر شیرین در ولایت کرمانشاه وارد تهران کرده بود و قصد خارج کردن آنها به سمت کشور افغانستان را داشت، دستگیر شده است.

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی اداره حفاظت از محیط زیست خراسان رضوی"، علی پور با اشاره به تشکیل  دوسیه این متخلف و تحویل آن به مراجع قضایی افزود: زنده گرفتن گژدم جهت فروش و به منظور استفاده های ادویه جات صورت می‌گیرد که هر گونه زنده گرفتن انواع مذکور نیازمند جواز زیست محیطی است.

نیروهای مسئولین سرحدی مستقر در پوسته 17 شهریور مرز دوغارون، این قاچاقچی زن را هنگام کنترل مسافران خروجی به سمت کشور افغانستان دستگیر کرده اند.

گفتنی است شکار و صید این نوع از گونه های جانوری در ایران 30 تا 50 میلیون ریال جریمه نقدی و یک یا 6 ماه محکومیت جزایی دارد.

زنده گرفتن گژدم و خفاش و فروش آن در ایران طی سالهای اخیر پررونق بوده است. کارشناسان دلیل اصلی این امر را تبلیغات گمراه کننده در اینترنت عنوان می‌کنند.اخبار مربوطه