لغزش زمین در هندوستان باعث مرگ 10 تن گردید

لغزش زمین در نتیجه بارندگیهای شدید در مناطق شمالشرقی هندوستان باعث مرگ 10 تن گردید

لغزش زمین در هندوستان باعث مرگ 10 تن گردید

لغزش زمین در نتیجه بارندگیهای شدید در مناطق شمالشرقی هندوستان باعث مرگ 10 تن گردید

در نتیجه وقوع این فلاکت طبیعی که چندی قبل در ایالت میزورام رخداد، یک ساختمان 2 طبقه که 14 تن در آن زندگی می کردند، زیر خاک ماندند.

در این حادثه 10 تن منجمله 6 زن جان خود را از دست داده و 4 تن نیز نجات داده شدند.

انتظار میرود که بارندگیهای شدید در این ایالت باز هم ادامه یابد.اخبار مربوطه