صادرات هلیکوپترهای آتاک ترکیه آغاز شد

هلیکوپترهای آتاک که با هدف رفع نیاز نیروهای مسلح ترکیه به هلی کوپترهای تعرضی از سوی شرکت سهامی عام صنایع هوانوردی و فضایی ترک " توساش " طراحی و تولید میشود

صادرات هلیکوپترهای آتاک ترکیه آغاز شد
صادرات هلیکوپترهای آتاک ترکیه آغاز شد
صادرات هلیکوپترهای آتاک ترکیه آغاز شد

 

هلیکوپترهای آتاک که با هدف رفع نیاز نیروهای مسلح ترکیه به هلی کوپترهای تعرضی از سوی شرکت سهامی عام صنایع هوانوردی و فضایی ترک " توساش " طراحی و تولید میشود، صادرات را نیز به زنجیره موفقیتهای خود علاوه کرد 

هلیکوپترهای آتاک که با هدف رفع نیاز نیروهای مسلح ترکیه به هلی کوپترهای تعرضی از سوی شرکت سهامی عام صنایع هوانوردی و فضایی ترک " توساش " طراحی و تولید میشود، صادرات را نیز به زنجیره موفقیتهای خود علاوه کرد 

از سال 2015 بدینطرف 35 فروند هلیکوپتر آتاک به نیروهای مسلح ترک و قوماندانی عمومی ژاندارم تحویل داده شده و این هلیکوپترها بشکل فعالی درعملیاتهای ضد ترورمورد استفاده قرارگرفته اند.

هلیکوپترهای آتاک که جزو تولیدات منحصر بفرد و ملی صنایع دفاعی میباشند، با کارآیی برتر خود در صادرات را باز کردند. بطوریکه مذاکرات با پاکستان در رابطه با هلی کوپترهای مورد بحث که مدتی ست ادامه دارد، به نتیجه مثبتی دست یافت.

در این چهارچوب قرارداد فروش 30 فروند هلیکوپتر آتاک به پاکستان به امضا رسید.

هلیکوپتر آتاک بعد از انجام یک سلسله آزمایش موفقیت آمیز در پاکستان، در مراسم روز ملی پاکستان در 23 ام ماه مارچ گذشته شرکت جسته بود. در این مراسم هلیکوپترهای آتاک پرواز آزمایشی انجام داده بودند.

مذاکرات صادرات آتاک به همراه پاکستان، با کشورهای مختلف نیز به پیش برده می شود.

هلیکوپتر آتاک از ویژگیهایی چون برازنده گی و قابلیت مانور بالا، بار تسلیحاتی نامتقارن، سیستم کاهش صدا و ردیابی، مقاومت بالا در مقابل ضربات و حدود ارتفاع  برخوردار میباشد. این ویژگیها در تعرضات مختلف برای هلیکوپتر قابلیت مانور برتر و چند جانبه تامین میکند.

آتاک مجهز به 76 عدد راکت، توپ 20 میلیمتری با ظرفیت 500 عدد مهمات، 8 عدد راکت ضد تانک اومتاس، 16 عدد راکت هدایت شونده یی لایزری، 8 عدد راکت هوا به هوای استینگر و سیستمهای الکترو – اوپتیک میباشد.اخبار مربوطه