انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجان آغاز شد

امور رای از ساعت 8 صبح امروز شروع شده است

انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجان آغاز شد

آذربایجانیها برای انتخاب رئیس جمهور جدید از بین 8 نامزد منجمله الهام علی اف رئیس جمهور فعلی، از آراء خود استفاده میکنند.

براساس آخرین داده ها در این کشور حدود 5 میلیون و 309 هزار رای دهنده ثبت شده وجود دارد.

این انتخابات را 59 کشور، 890 ناظر خارجی از 60 نهاد بین المللی و 58 هزار  175 ناظر داخلی تعقیب مینمایند.

همراه  با مطبوعات داخلی، 118 روزنامه نگار خارجی از 21 کشور جهان در رابطه با انتخابات گزارش می دهند.

امور رای در ساعت 19 عصر امروز به پایان خواهد رسید.اخبار مربوطه