بازداشت 354 مهاجر قاچاق در طول دو روز درولایت ارضروم

در طول دو روز اخیر 354 مهاجر قاچاق که از راه های غیرقانونی وارد تورکیه شده بودند درولایت ارضروم بازداشت شدند

بازداشت 354 مهاجر قاچاق در طول دو روز درولایت ارضروم

به تعداد 354 مهاجر قاچاق که در طول دو روز اخیر از راه های غیرقانونی وارد تورکیه شده  بودند، درولایت ارضروم بازداشت شدند. 

تیم های شعبه امنیت در مسیر آغری-ارضروم و جاده کمربندی شمال، یک گروه پیاده را شناسایی کردند. 

در نتیجه بازرسی انجام گرفته 200 مهاجر قاچاق که شهروند افغانستان و پاکستان میباشند دستگیر شدند. 

روز گذشته نیز 154 مهاجر قاچاق در ارضروم بازداشت شده بود. 

بدین ترتیب شمار مهاجرین قاچاقی که در طول دو روز اخیر دستگیر شده اند به 354 رسید. 

این افراد برای اخراج از کشور به مرکز اعاده مهاجرین در آش قلعه انتقال داده شدند. اخبار مربوطه