آذربایجان تعدادسربازانش درافغانستان راافزایش داد

جمهوری آذربایجان تعدادسربازانش درافغانستان رااز94 نفربه 120 نفرافزایش داد

آذربایجان تعدادسربازانش درافغانستان راافزایش داد

جمهوری آذربایجان تعدادسربازانش درافغانستان رااز94 نفربه 120 نفرافزایش داد

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان طی بیانیه ای اعلام کرد که درچارچوب مأموریت حمایت قاطع ناتو درافغانستان 26 سربازدیگربه اینکشوراعزام کردکه به این ترتیب، شمارسربازان آذربایجان در افغانستان به 120 نفررسید.

درتاریخ 23 نوامبر سال 2017 درپی دیدار الهام علی اف، رئيس جمهور آذربایجان با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در بروکسل اعلام شد که نیروهای نظامی اینکشوردرچارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتودرافغانستان افزایش خواهد یافت.

گفتنی است 120سربازآذربایجان از جمله 6 افسر و 2 دکتور نظامی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان ایفای وظیفه خواهند کرد.

لازم به ذکر است این نیروها از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل حفاظت خواهند کرد.اخبار مربوطه