ایران ناقوس هفتصد ساله کلیسای وان را پس می دهد

این ناقوس در موزیم مردم شناسی اورمیه، مرکز ولایت آذرباجان غربی ایران نگهداری می شود

ایران ناقوس هفتصد ساله کلیسای وان را پس می دهد

این ناقوس در موزیم مردم شناسی اورمیه، مرکز ولایت آذرباجان غربی ایران نگهداری می شود

این ناقوس که دارای قدامت هفتصد ساله میباشد، در موزیم مردم شناسی اورمیه، مرکز ولایت آذرباجان غربی ایران نگهداری میشود.

میرهادی قره‌سید رومیانی، معاون امورمجلس، حقوقی وولایت‌های سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، در بازدید از موزیم مردم‌شناسی اورمیه دستور عودت ناقوس کلیسای وان ترکیه را داده است

رومیانی گفت: روند استرداد اشیای منقول فرهنگی و تاریخی کشور با شتاب ویژه‌ای آغاز شده است. تمام سعی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری این است که تمام اشیا و اموال فرهنگی و تاریخی کشور را که در کشورهای دیگر موجود است استرداد کند.

او اضافه کرد: این روند براساس فرهنگ صلح و دوستی جمهوری اسلامی درحال اجراست و امیدواریم با طی مراحل قانونی بتوانیم چهره واقعی و انسان‌دوستانه کشورمان را به جهانیان معرفی کنیم.اخبار مربوطه