نواز شریف نخست، وزیر برحال پاکستان به دلیل فساد مالی سلب صلاحیت شد

محکمه عالی پاکستان نواز شریف نخست، وزیر برحال این کشور را به دلیل دست داشتن در فساد مالی سلب صلاحیت کرده و از اداره‌ی مبارزه با فساد این کشور خواسته است که در این مورد تحقیق کند

نواز شریف نخست، وزیر برحال پاکستان به دلیل فساد مالی سلب صلاحیت شد

محکمه عالی پاکستان نواز شریف نخست، وزیر برحال این کشور را به دلیل دست داشتن در فساد مالی سلب صلاحیت کرده و از اداره‌ی مبارزه با فساد این کشور خواسته است که در این مورد تحقیق کند.

در فرمان ایجاز افضل خان، رییس محکمه عالی پاکستان آمده است: "نواز شریف  منحیث عضو مجلس سلب صلاحیت شده است، بنابر این نمیتواند درمقام نخست وزیری ایفای وطیفه نماید."

نخست وزیر پاکستان همرا با دو پسر، یک دختر، داماد و یکتن از اعضای حزبش به فساد مالی "در اسناد پانامه" متهم هستند.

بر اساس اسناد سال ۲۰۱۵ پانامه، خانواده نواز شریف در بیرون از پاکستان سرمایه دارند و سه فرزند اومریم، حسن و حسین در معامله‌های چند شرکت ثبت شده در بیرون ازپاکستان دست دارند.

ولی نواز شریف تمام این ادعاها را رد کرده است.

نواز شریف از یک مدت طولانی است که به فساد متهم بود، اما محکمه عالی پاکستان امروز جمعه فرمان سلب صلاحیت او را صادر کرد.

رییس محکمه عالی پاکستان همچنان از کمیسیون انتخابات این کشور خواسته است که نام نوازشریف را از فهرست نماینده‌گان حذف کند.

پس از برکناری شریف کابینه‌ی او نیز منحل خواهد شد و نخست وزیر جدید از حزب حاکم معرفی می‌شود.

درجریان ۷۰سال گذشته‌ در پاکستان این دومین بار است که نخست وزیر برحال این کشور از مقام‌اش برکنار میشود.اخبار مربوطه