نشست سران کشورهای عضو پروژه کاسا-1000 در تاجکستان

دومین نشست سران کشور‌های پروژه کاسا-1000 امروزباحضورسران کشورهای افغانستان، پاکستان، قرقیزستان و تاجیکستان دراین کشور برگزار شد

نشست سران کشورهای عضو پروژه کاسا-1000 در تاجکستان

به گزارش وبسایت رسمی نهاد ریاست جمهوری افغانستان، دومین نشست سران کشور‌های پروژه کاسا-1000، ظهرامروزبا حضورمحمد‌اشرف غنی، امامعلی رحمان رئیس‌جمهور تاجکستان، نوازشریف نخست وزیرپاکستان، سورنبای جئین بیکوف نخست وزیر قرقیزستان، هیأت عالی رتبه بانک جهانی وشماری ازمقامات کشورهای مرتبط در این پروژه درکاخ ریاست جمهوری دردره ورزاب تاجکستان برگزارشد.

رحمان دراین نشست ضمن خوشامدگویی به حضاروبااشاره به آغازاین طرح درسال گذشته،این پروژه راپلی مستحکم درعرصه همکاری درراستای گسترش انرژی ومسائل حیاتی کشورهای عضوآن دانست.

وی افزود: "استفاده ازبرق کاسا-1000، کشورهای آسیای جنوبی راکه به کمبود جدی انرژی برق مواجه اند، مساعدت میکند. همچنان این طرح درحل مشکلات فراگیرمبرم اقتصادی واجتماعی نیزتاثیرمثبت درپی خواهد داشت".

اشرف غنی نیزبا بیان این که امروزیک‌روزتاریخی است، گفت: ما دارای یک دیدگاه مشترک در قسمت همکاری منطقه ای هستیم و مناسبات ما بر اساس برد-برد، از لحاظ همکاری منطقه ای پایه گذاری شده است.

اوبا اشاره به اهمیت موقعیت پاکستان وهند ازلحاظ تجارت آزاد وترانزیت تصریح کرد:

"دوکشورازنگاه ضرورت به انرژی وبازار بزرگ انرژی، هم به آسیای مرکزی وهم به افغانستان، اهمیت حیاتی دارند.

امیدوارم به طورویژه درعرصه انرژی، ما بتوانیم 15 الی 16 هزارمیگاوات برق را از آسیای مرکزی ازراه ترانزیت افغانستان به آسیای جنوبی انتقال دهیم.

افغانستان تلاش اعظمی خود را به خرج داده تا کاسا یک‌هزار، ازیک اندیشه به یک پروژه عملی مبدل شود. ما تمام مراحل تدارکاتی کاسا را تکمیل کرده ایم، قراردادها آماده امضا بوده وازجانب ما حمایت شده است.

همانطور که رئیس‌جمهور تاجکستان نیز تأکید داشتند، قراردادها باید هم‌زمان در هر چهار کشور به امضا برسد، زیرا کشوری‌ که در وسط قرار دارد تا اطمینان قراردادهای سه کشور دیگر را حاصل نکرده باشد، نمی تواند به تنهایی کار را شروع کند.

تولید برق در قرقیزستان، تاجیکستان، ازبیکستان و ترکمنستان یک فرصت بزرگ است. هدف افغانستان این‌ است که در چهار سال تولید، ضرورت داخلی را رفع کند. ما حاضر به تعیین یک نمایندۀ فوق العاده در این خصوص هستیم که بتواند تصمیمات را به بزودی ممکن بگیرد تا به طرف عملی شدن برویم".

نواز شریف نخست وزیر پاکستان اظهار داشت:

"این پروژه سودهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی زیادی را به کشورهای عضو به همراه داشته و کمبود انرژی را کاهش خواهد داد. همچنان اشتغال‌ زایی را ایجاد و تجارت را تقویت میکند و تولید کاربن دی‌اکساید را کاهش میدهد.

ما باید در عرصه همگرایی منطقه ای سهم خویش را ایفا کینم و در عرصه تطبیق کامل و به موقع این پروژه تلاش کنیم. این پروژه در بازار انرژی آسیای مرکزی و جنوبی اهمیت زیادی دارد و همکاری‌های دوجانبه میان آسیای مرکزی که از ناحیه انرژی غنی بوده و آسیای جنوبی که به کمبود انرژی مواجه است، مثال خوبی است.

این پروژه نه تنها برای تاجکستان و قرقیزستان درآمد ایجاد میکند، بلکه کمبود انرژی برق را در پاکستان و افغانستان رفع کرده و وسیله ای برای توسعه خواهد بود. همچنان این پروژه منبع درآمدی برای افغانستان خواهد بود و فرصت‌های خوب تجارت و سرمایه گذاری را در این کشور به وجود خواهد آورد".

سورنبای جئین بیکوف نخست وزیر قرقیزستان که کشورش یکی از اعضای مهم این پروژه است، نیز به مزایای اقتصادی و ترانزیتی این پروژه اشاره کرد.

در پایان این نشست نماینده بانک جهانی از تعهد و تلاش‌های مشترک کشورهای پروژه کاسا-1000 به خاطر تسریع در روند تطبیق پروژه مذکور، ابراز خرسندی و در رابطه به تلاش‌های بانک جهانی بخاطر به ثمر رساندن پروژه مذکور، معلومات مفصلی ارائه کرد.

گفتنی است پروژه کاسا-1000، یکی از پروژه های مهم منطقه ای بوده و برق اضافی قرقیزستان و تاجیکستان را در فصل تابستان به افغانستان و پاکستان انتقال میدهد. هزینه این پروژه بیش از یک میلیارد دالر تخمین زده شده است که نیمی از این مبلغ توسط بانک جهانی تأمین می شود.



اخبار مربوطه