اشرف غنی اعتمادنامه‌ یی سفیر جدید پاکستان را پذیرفت

دفتر مطبوعاتی ریاست‌جمهوری افغانستان خبر یدهد که، رییس‌جمهوراعتمادنامه‌ یی سفیر جدید پاکستان را پذیرفت

اشرف غنی اعتمادنامه‌ یی سفیر جدید پاکستان را پذیرفت

دفتر مطبوعاتی ریاست‌جمهوری افغانستان خبر یدهد که، رییس‌جمهوراعتمادنامه‌ یی سفیر جدید پاکستان را پذیرفت.

دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست‌جمهوری با نشرخبرنامه‌یی اعلام کرد که اعتمادنامه زاهد نصرالله خان، سفیر جدید پاکستان برای افغانستان در یک مراسم تشریفاتی از سوی اشرف  غنی رییس‌جمهور اینکشورپذیرفته شد.

در خبرنامه آمده است که رییس‌جمهورغنی به سفیر جدید پاکستان درافغانستان درجریان وظیفه‌ی جدیدش آرزوی موفقیت کرد.

سفیر جدید پاکستان از آغاز مأموریت‌اش به عنوان سفیر در افغانستان، ابراز خرسندی کرده گفت که در جریان مأموریت اش برای گسترش مناسبات میان دوکشور تلاش می‌ورزد.

پیش از این ابرار حسین سفیر پاکستان در افغانستان بود.

سفیر جدید پاکستان در حالی در افغانستان آغاز به کار می‌کند که روابط میان دو کشور به سردی گرائیده است.

قبل از این نواز شریف، نخست وزیر پاکستان ضمن تاکید بر تعیین سفیر جدید این کشور در کابل به مقام‌های آن کشور گفته بود تا در زمینه‌ی بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد تلاش صورت گیرداخبار مربوطه