استقبال از نوروز در جمهوری آذربایجان

مردم باکو با برگزاری جشنواره قلعه بهار به استقبال نوروز رفتند

استقبال از نوروز در جمهوری آذربایجان

الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان روز گذشته آتش نوروز را روشن کرد و جشن و پایکوبی مردم برای استقبال از نو زایی طبیعت آغاز شد.

به همین مناسبت مردم باکو برای پاس داشتن آیین های نوروزی ضمن برگزاری جشنواره قلعه بهار در ایچری‌شهر (ارگ باکو) به استقبال نوروز رفتند.

در این جشنواره علاوه بر غرفه‌های آذربایجان، غذاها و لباس‌های محلی ترکیه، ایران، تاجیکستان، قزاقستان، افغانستان و روسیه معرفی شدند.

همچنین گروه‌های موسیقی خارجی و محلی هنرنمایی کردند و در غرفه ترکیه نیز در جمع مردم، پشمک و دونر توزیع شد.اخبار مربوطه