تمرین مشترک بحری اردوی ایران و پاکستان

قوماندان حوزه اول امامت نیروی بحری اردوی ایران ازتمرین مشترک بحری بین نیروی بحری ایران وپاکستان خبرداد

تمرین مشترک بحری اردوی ایران و پاکستان

قوماندان حوزه اول امامت نیروی بحری اردوی ایران ازتمرین مشترک بحری بین نیروی بحری ایران وپاکستان خبرداد

به گزارش خبرگزاری "ایرنا"، امیر دریادار حسین آزاد، قوماندان حوزه اول امامت نیروی بحری اردوی ایران اعلام کرد که انتقال دهنده گروپی نیروی بحری اردوی پاکستان پس از ابلاغ پیام صلح ودوستی آن کشورو انجام تمرین مشترک بحری با نیروی بحری ایران، منطقه را به سمت آبهای بین المللی ترک کرد.

وی افزود: این تمرین مشترک با حضور ناوشکن جماران به همراه یک فروند ناوراکت اندازویک بالگرد ایران وناوشکن تیپ سلطان به همراه ناوچه راکت اندازجرات و یک فروند بالگرد نیروی بحری پاکستان انجام شد وشامل نقل وانتقال هوایی، بحری وتبادل عمودی متقابل بین واحدهای هوا بحری وناوهای پاکستانی و برعکس وباحضور 800 نفر از کارکنان نیروی بحری ایران و نیروی بحری پاکستان صورت گرفت.

نیروهای پاکستان به مدت سه روز در هرمزگان و شهر بندرعباس ایران حضور داشتند و با مقام های عالی دیدار کردند.

گفتنی است این پنجمین ناو گروهی است که امسال در منطقه یکم نیروی بحری اردوی ایران پهلو گرفت و به مدت سه روز در منطقه حضور داشت؛ پیش از این هم انتقال دهنده گروپی هایی از اردوی هند، ایتالیا و روسیه در منطقه یکم پهلو گرفتند.اخبار مربوطه