خلاصه یی ازمطبوعات امروزتورکیه، پنجشنبه 15 قوس 1397 هجری شمسی

خلاصه یی ازاخباروگذارشات چاپ شده درمطبوعات امروز تورکیه

خلاصه یی ازمطبوعات امروزتورکیه، پنجشنبه 15 قوس 1397 هجری شمسی

روزنامه خبر تورک از آزمایش طیاره جنگی ملی در تونل بادی خبر داده است:

به گزارش این روزنامه طیاره جنگی ملی TF-X متعلق به پروژه ملی دفاعی تورکیه، نسل پنجم طیاره های جنگی و بهترین مدل از طیاره های مشابه اروپایی خویش را، در مرحله تست در تونل باد قرار داد. تورکیه که قصد دارد این طیاره ها را به سرعت تولید نماید در حال شکل دادن نهایی به ساختار بیرونی آن است. به نظر میرسد که این طیاره در سال 2033 وارد مرحله یی تولید انبوه خواهد شد و توانایی دریافت بیش از 400 فروند سفارش را خواهد داشت. 

روزنامه یئنی شفق بادرج عنوان "تورکیه نقطه عطفی درتاریخ هوانوردی مسافری اروپا ست" نوشته است:

گزارش شورای میدانهای هوایی اروپا (ACI)، که حدود 2 هزار میدان هوایی از 176 کشور جهان عضو آن هستنند در مورد دوره ده ساله 2008-2018 انتشار یافت. بر اساس این گزارش، در تعداد کشورهایی که به طور مستقیم به میدانهای هوایی تورکیه در 10 سال گذشته پرواز داشته اند حدود 191 فیصد افزایش مشاهده میشود. این آمار در پروازهای غیر مستقیم 130 فیصد افزایش داشته است. 

روزنامه ستاردر خبری تحت عنوان" تحویل بزرگترین کشتی نظامی تورکیه با نام TCG آناتولی یکسال زودتر انجام خواد شد" نوشته است:

مراحل و روند ساخت این کشتی غول پیکر تعرضی تسریع شده است. این پروژه یکی از مهمترین پروژه های صنایع دفاعی تورکیه است و نشان  دهنده انست که اینکشور درصدد کسب یک جایگاه بسیار بزرگ درعرصه جهانی میباشد. این کشتی قرار است تا در سال 2020 به نیروی بحری تورکیه تسلیم شود.

 

روزنامه صباح باخبری زیرعنوان"گردشگران آلمانی در سال 2018 بیش از گردشگران دیگر کشورها  از ازمیر بازدید کرده اند" مینویسد:

3.8 میلیون تن ازگردشگران خارجی درماه اوکتوبر به تورکیه سفر کرده اند که در مقایسه با سال گذشته، افزایشی 25.5 فیصدی در آن مشاهده میشود. این در حالی است که انتخاب اکثر آلمانی ها در بازدید از تورکیه شهرازمیر بوده است. این شهردرماه اوکتوبر همچنین پذیرای گردشگران بسیاری از کشورهای جهان چون روسیه، فرانسه و انگلستان نیز بوده  که تعداد آنها به 966 هزار تن  رسیده است. دردرجه بندی تعداد گردشگران خارجی دربازدید از تورکیه در ماه اوکتوبر بترتیب روسها با 604 هزار تن در مقام اول، آلمانها در مقام دوم با 589 هزار تن و بریتانیاییها با  264 هزار تن در درجه  سوم قرار دارند.

دوستان محترم!

خلاصه یی ازاخباروگزارشات منتشرشده درمطبوعات امروزتورکیه راشنیدید.

 اخبار مربوطه