خلاصه یی ازمطبوعات امروزتورکیه، پنجشنبه 17 عقرب 1397 هجری شمسی

خلاصه یی ازاخباروگذارشات چاپ شده درمطبوعات امروز تورکیه

خلاصه یی ازمطبوعات امروزتورکیه، پنجشنبه 17 عقرب 1397 هجری شمسی

روزنامه خبر تورک در خبری با عنوان "خلوصی آقر به اقدام آمریکا درزمینه تعیین جایزه برسر سرکردگان تروریستهای پ.ک.ک. واکنش نشان داد"، نوشته است:

خلوصی اقر وزیر دفاع تورکیه ضمن استقبال از سیاست جدید آمریکا در قبال گروه تروریستی پ.ک.ک، تاکید کرد: اتخاذ موضع مشابه توسط واشنگتن در قبال گروه تروریستی ی.پ.گ را که تفاوتی با پ.ک.ک ندارد، نیز انتظار داریم. منتظر برخوردی مشابه با عناصر این گروه نیزهستیم. آقر با اشاره به تصمیم آمریکا در تعیین جایزه برای سرکردگان گروه تروریستی پ.ک.ک اظهار داشت: "هرچند این اقدام متحد کشورمان با تاخیر انجام شده است، بازهم قابل تقدیر است.  اما اینکه برای دستگیری سرکردگان پ.ک.ک پاداش تعیین و از سوی دیگر با طیاره و کامیون برای گروه تروریستی ی.پ.گ سلاح و مهمات ارسال شود، پذیرفتنی نیست. لازم است تا این طرز برخورد نیز در اسرع وقت اصلاح گردد".

روزنامه حریت درخبری زیرعنوان "حمایت اتحادیه اروپا از روند پیوستن تورکیه به این اتحادیه" مینویسد:

مارگریتیس شیناس، سخنگوی کمیسیون اروپا طی نشست خبری روزانه خود گفت: برخورد رسمی این کمیسیون در ادامه مذاکرات عضویت تورکیه در اتحادیه اروپا است. وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه یکی از اعضای کمیسیون اروپا خواستار پایان یافتن مذاکرات عضویت تورکیه در اتحادیه اروپا شده است، تصریح کرد: برخورد رسمی کمیسیون اروپا صرفا ازجانب ژان کلود یانکر مطرح میشود. شیناس با بیان اینکه یانکر و دونالد توسک، رئیس شورای اروپا در اجلاس 26 مارچ سال جاری تورکیه واتحادیه اروپا در بلغارستان براهمیت تورکیه برای اتحادیه تاکید کرده اند، گفت: این شیوه برای ادامه مذاکرات عضویت تورکیه دراتحادیه اروپا ضروری است.

روزنامه وطن ازعضویت تورکیه در شورای اتحادیه بین المللی مخابرات خبر داده و مینویسد:

تورکیه در انتخابات شورای اتحادیه بین المللی مخابرات که در دبی برگزار شد موفق به اخذ رای موافق 146 کشوروعضویت در این شورا شده است. براساس بیانیه وزارت خارجه ، کشورمان با دستیابی به این موفقیت برای بار پنجم به عضویت این شورا درآمده است.

روزنامه صباح در خبری  با عنوان"تعداد مسافران هوایی در سراسر تورکیه ظرف 10 ماه بالغ بر 183 میلیون تن شده " مینویسد:

 طی 10 ماه اول سال جاری، 182 میلیون و 709 هزار و 862 مسافر از راههای هوایی در سراسر تورکیه برای مسافرت بهره برده اند. براساس داده هایی از اداره عمومی امور میدانهای هوایی دولتی، تعداد نشست و برخاست طیاره ها در خطوط داخلی در ماه اکتبر 75 هزار و 583 طیاره و در خطوط بین المللی 61 هزار و332 طیاره بوده است.

وروزنامه ستار درخبری زیرعنوان" تانک Kaplan MT  ساخت تورکیه تبدیل به ستاره شد" مینویسد:

در نمایشگاه  ایندو دیفینس  Indo Defence ، تانک Kaplan MT   ساخت تورکیه تبدیل به ستاره این نمایشگاه درشهر جاکارتای اندونزیا شده است. این نمایشگاه سرازدیروزآغاز شده وبا استقبال گسترده بازدیدکنندگان خارجی و داخلی روبرو شده است.اخبار مربوطه