خلاصه یی از مطبوعات امروز تورکیه سه شنبه 21 سنبله 1396

مروری براخباروگزارشات منتشرشده در مطبوعات امروزتورکیه

خلاصه یی از مطبوعات امروز تورکیه سه شنبه 21 سنبله 1396

روزنامه ینی شفق طی گزارشی تحت عنوان " با روسیه و ایران هماهنگی داریم " مینویسد:

 رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به تعقیب تماس های خود در قزاقستان در بازگشت ازاین کشوربه سوالات روزنامه نگاران همراه خود پاسخ داده وگفت: بویژه درمورد وضعیت ادلب میتوانم بگویم اجلاس آستانه که روز 14 ام ماه جاری در شهر آستانه برگزار خواهد شد، حانز اهمیت فراوانی است. در حال حاضر در ادلب روندی که با روسیه پیرامون آن به تفاهم رسیده بودیم، ادامه دارد. با روسیه در این زمینه اختلاف نظری نداریم. در مذاکراتی با ایران انجام دادیم، موضوعی که مورد اختلاف طرفین باشد، مطرح نگردید. گمان میکنم که مذاکرات سازنده بین طرفین بعد از اجلاس آستانه نیز به همین منوال ادامه خواهد یافت. تحولات در مسیری مثبت بوقوع میپیوندد.

روزنامه ستارطی گزارشی تحت عنوان " بسیج کمکی به مردم آراکان" ضمن اشاره به آغازبسیج کمک رسانی پرشمول به مردم آراکان با پیشگامی رجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه مینویسد:

 رجب آقداغ معاون نخست وزیرترکیه اعلام کرده است با بنگلادش برای یاری دایمی و موثر به مسلمانان آراکان که به اینکشور پناهنده شده اند، مذاکراتی آغاز شده است. ترکیه وجدان بشریت است. ملت ترکیه با رفتارسخاوتمندانه واستفاده ازمنابع مالی خود دست یاری بسوی برادران آراکانی خود دراز خواهد کرد. ترکیه با این یاری ها گویی که با وجدان بیدار بشریت تبدیل شده است. روح یاری وهمدردی انگیزه اعتقادات وهستی ماست. در چهارچوب بسیج های کمک رسانی وب سایت هایی تشکیل یافته است. متقاضیان یاری به مردم آراکان ازسایت اینترنتی " www.arakanasahipcik.org " میتوانند به حساب های واریز کمک های نقدی دسترسی پیدا کنند.

روزنامه حریت طی گزارشی مینویسد:

 جاشوا آلن " Joshua Allen " یکی ازنویسندگان بی بی سی با حس کنجکاوی در مورد شهر سینوپ که یکی از شهرهای برگزیده ترکیه است، به راه افتاده وسعی کرد بداند که عامل مهم درتبدیل این شهربه شاد ترین وبا حال ترین شهرترکیه چیست؟ و به این نتیجه میرسد که دیوژن فلیسوف معروف یونانی درشهرسینوپ ترکیه زاده شده و به مردم توصیه کرده است تا با چیزهایی که صاحب آن هستند اکتفا کرده وسعی کنند تا با آنها زندگی خوب وشادی داشته باشند. مردم سینوپ نیزبه این توصیه های دیوژن ترتیب اثرداده وزندگی به این روش را پیشه خودساختند. آلن نویسنده بی بی سی تاکید میکند که بویژه تحت تاثیرزیبایی های طبیعی سپنوپ قرارگرفته است. درسینوپ که یک شهر کوچک است همه یکدیگررا شناخته و در روابط بین انسانها حسن تفاهم و مسامحه و گذشت بی پایان حکمفرماست. به همین علت نیز جو سکوت وآرامش دراین شهرحاکم است. که این نیزنشانه همبستگی و همیاری اجتماعی درسپنوپ است.

روزنامه صباح طی گزارشی ضمن اشاره به اینکه درنمایشگاه سیتی سکیپ گلوبال "Cityscape Global" 2017 در شهر دوبی که امسال 16 امین آن برگزار شد، برای نخستین بار به شرکتها اجازه فروش مستقیم داده شد مینویسد:

 ازاین روش فروش تنها شرکتهای اجرا کننده پروژه در دوبی استفاده کردند. این اجازه برای ایجاد تحرک در بازار غیر منقول دوبی که مدتی را در دوره رکود سپری کرد، داده شد. آمار اعلام شده در عین حال در زمینه ارقام جالب توجه در مورد بخش غیر منقول در امارات متحده عربی سرنخ های مهمی ارائه کرده است. بموجب این آمار در حال حاضر 7 هزار و 878 پروژه غیر منقول در امارات متحده عربی اجرا می شود که ارزش آنها مجموعا 227 اعشاریه 9 میلیارد دالر است. در دوبی نیز 2 هزار و 812 پروژه به ارزش 121 اعشاریه 1 میلیارد دالر در حال اجرا شده است. روش فروش مستقیم روشی است که بویژه در نمایشگاههای غیرمنقول در ترکیه مورد توجه فراوان قرار میگیرد.  

روزنامه وطن طی گزارشی نوشته است:

هیکل هراکلس که درخلال حفاری های شهر عتیق پرگه  در اولوسوالی آقسوی ولایت آنتالیا بدست آمده و 50 سال قبل ربوده شده به خارج از کشور برده شده بود، روز 13 ام سپتامبرسال جاری ازسوئیس به ترکیه آورده خواهد شد. وزارت جهانگردی و فرهنگی ترکیه در این رابطه اعلام داشت : هیکل هراکلس از سوی مقامات کشوردر شهر ژنو تحویل گرفته شده و به تاریخ 13 ام سپتامبر به اداره موزیم  آنتالیای ترکیه انتقال داده شده و در این موزیم به مایش گذاشته خواهد شد.اخبار مربوطه