64 مهاجر غیرقانونی در چناق‌قلعه تورکیه دستگیر شدند

نیروهای ژاندارم ولایت چناق‌قلعه تورکیه در اولوسوالی ازینه 64 تبعه خارجی که قصد عبور غیرقانونی به جزیره لسبوس یونان را داشتند، دستگیر کردند

64  مهاجر غیرقانونی در چناق‌قلعه تورکیه دستگیر شدند

نیروهای ژاندارم ولایت چناق‌قلعه تورکیه در اولوسوالی ازینه 64 تبعه خارجی که قصد عبور غیرقانونی به جزیره لسبوس یونان را داشتند، دستگیر کردند

تیم مبارزه با قاچاق انسان وابسته به قوماندانی ژاندارم ولایت چناق‌قلعه تورکیه، طی عملیاتی در اولوسوالی ازینه این ولایت 64 تبعه عراقی که قصد عبور غیرقانونی به جزیره لسبوس یونان را داشتند، دستگیر کردند.

در این رابطه، نیروهای ژاندارم یک عراده بس مشکوک را متوقف و بعد از بازرسی از آن 64 مهاجر غیرقانونی را در داخل این موتر دستگیر کردند.

این افراد پس از بازپرسی به مرکز اتباع خارجی آیواجیک انتقال داده شدند.اخبار مربوطه