آمریکا دهمین کشور خطرناک‌ جهان برای زنان

ایالات متحده آمریکا در ردیف خطرناک‌ترین ده کشور جهان برای زنان قرار دارد

آمریکا دهمین کشور خطرناک‌ جهان برای زنان

ایالات متحده آمریکا در ردیف خطرناک‌ترین ده کشور جهان برای زنان قرار دارد.

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط بنیاد تامسون رویترز انگلستان، آمریکا يکی از10 کشور است که خطرناک‌ترين کشورهای جهان برای زنان به‌شمار میروند.

بنیاد تامسون این نظرسنجی را با کمک 550 کارشناس مسائل زنان در جهان انجام داده است که اين کارشناسان آمريکا را به‌عنوان يکی از اين کشورها نام برده است.

براساس این تحقیقات آمریکا یگانه کشور غربی در بین 10 کشور اول این فهرست قرار دارد و در این جمله کشورهای هند، افغانستان، عربستان، کانگو ،میانمار، پاکستان، یمن، نیجریه و سوریه قرار دارد.

در این نظرسنجی آمریکا همچنین در فهرست کشورهای که دارای بیشترین آمار آزار و اذیت جنسی زنان هستند، همراه با سوریه در جایگاه سوم قرار گرفته است.اخبار مربوطه