سخنرانی پیروزمندانه رجب طیب اردوغان

رجب طیب اردوغان اولین رئیس جمهور سیستم جدید حکومت، دیموکراسی و اراده ملی را پیروز انتخابات اعلام کرد

سخنرانی پیروزمندانه رجب طیب اردوغان

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رهبر حزب عدالت و توسعه بعد از ختم جریان رای دهی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و پایان دادن به برنامه خود در استانبول به انقره آمده و نیمه شب دیشب از بالکن مقر حزب عدالت و توسعه شهروندان را مورد خطاب قرار داد.

اردوغان ضمن سپاسگزاری از مردم انقره بخاطر استقبال گرم شان، اظهار داشت، به آنهایی که انتظار داشتند، انقره به زانو خواهد نشست، درس عبرت دادیم.

اردوغان ضمن سپاسگزاری از شهروندانی که بر سر صندوقهای رای رفتند، گفت، از این روز به بعد نیز، باز هم چشم و گوشمان از آن ملتمان خواهد بود. از فردا برای بجای آوردن وعده های داده شده به ملتمان تلاش خواهیم کرد. فعالیتهای مربوط به سیستم جدید حکومت را در مقیاس وسیعی به پایان برده بودیم. تا ادای سوگند در مجلس ملی کبیر تورکیه، این فعالیتها را مورد بررسی قرار داده و به پایان خواهیم برد. بعد از ادای سوگند نیز وزرا و بروکراتهایمان تعیین را کرده و آغاز به اجرای برنامه های خود خواهیم کرد. با آگاهی از اینکه تورکیه تحمل اتلاف وقت را ندارد، شب و روز کار خواهیم کرد.

اردوغان با اشاره براینکه، تورکیه یک آزمون دموکراسی دیگری را بشکل نمونه ای برای جهان، پشت سر گذاشت، تاکید کرد، ملتمان همانند 16 سال، این بار نیز از آراء خود نه در جانبداری از نزاع بلکه خدمت استفاده نمود. دموکراسی، سیاست خدمت، برتری اراده ملی، تورکیه، ملت ترک و تمامی مظلومین منطقه و جهان پیروز اصلی این انتخابات می باشند.

رجب طیب اردوغان ضمن ابراز اینکه، تورکیه راهکار مبارزه قاطعانه با گروه های تروریستی از فتو گرفته تا پ.ک.ک را برگزیده است، تصریح کرد، این نتایج در عین حال نشانگر ادامه فعالیتهای ما در راستای آزادسازی خاکهای سوریه و بازگشت آوارگان سوریه یی به خانه های شان میباشد. این نتایج نشان میدهد که تورکیه به یاری به تمامی مظلومان جهان ادامه خواهد داد.اخبار مربوطه