قرار داد 20 ساله آژدا پیکان

آژدا پیکان قراردادی 20 ساله با شرکت تهیه موسیقی بست

قرار داد 20 ساله آژدا پیکان

آژدا پیکان قراردادی 20 ساله با شرکت تهیه موسیقی بست

آژدا پکان با شرکتی که قرار داد بسته بود، یک قرار داد جدید 20 ساله بسته است.

به نظر خود آژدا، یک قرارداد 20 ساله برای او کافی نیست.

او به خبرنگارها هم گفته است که باید قرارداد 500 ساله می بستیم.

در ضمن آلبوم جدید آژدا هم در راه است و بهزاد گرچک اَر در تهیه این آلبوم با آژدا پیکان کار میکند.اخبار مربوطه