غزال قیه و علی آتای ازدواج میکنند

دو هنرپیشه مشهور تورک روز 6 فبروری ازدواج خواهند کرد

غزال قیه و علی آتای ازدواج میکنند

 

دو هنرپیشه مشهور تورک روز 6 فبروری ازدواج خواهند کرد

غزال قیه که یکی از هنرپیشه های زیبا و مشهور تورکیه هست و در بسیاری از سریالها و فیلمها منجمله عشق ممنوع و میرال هم بازی کرده است، با علی آتای که او هم از هنرپیشه های مشهور تورکیه بوده و در فیلمهای سینمایی شرکت دارد، قرار است که بعد از 5 سال دوستی و شناخت، ازدواج کنند.

کارتهای مراسم ازدواج حازغزال قیه و علی آتای، هم حاضر شده است.

این زوج به تازگی نامزد شدند و تاریخ مراسم عروسی هم به تازگی مشخص شده است.

روز 6 فبروری، مراسم عروسی این زوج برگزار میشود. فاصله سنی این زوج 14 سال میباشد. غزال 28 ساله بوده و علی 42 ساله است.اخبار مربوطه