بالت بولشوی در آنتالیا بر روی صحنه می‌رود

گروه بالت بولشوی مسکو در چارچوب بیست و پنجمین جشنواره اپرا و بالت آسپندوس در آنتالیا برنامه اجرا خواهد کرد

بالت بولشوی در آنتالیا بر روی صحنه می‌رود

گروه بالت بولشوی مسکو در چارچوب بیست و پنجمین جشنواره اپرا و بالت آسپندوس در آنتالیا برنامه اجرا خواهد کرد

گروه بالت آکادمی تئاتر "بولشوی" روسیه که شهرتی جهانی دارد، فردا شب در چارچوب "بیست و پنجمین جشنواره اپرا و بالت آسپندوس" در آنتالیا برنامه اجرا خواهد کرد.

اجرای گروه بالت بولشوی در هیپودروم (آرنای) تاریخی آسپندوس برگزار خواهد شد.

اکاترینا شیپولینا، یولیا استپانوا و ماریا وینوگرادوا هنرمندان اصلی گروه رقص بالت بولشوی نیز در این اجرا حضور خواهند داشت.

گروه بالت و موسیقی بولشوی از بزرگترین و قدیمی ترین گروهای بالت جهان به شمار می‌رود.اخبار مربوطه