فروش اسکلت 2.36 میلیون دالری دایناسور در فرانسه

طبقه اول برج ایفل در پاریس دیروز شاهد مزایده یک اسکلت دایناسوری بود که در جریان کاوش‌های باستانشناسی بین سال‌های 2013 تا 2015 کشف و تخمینا دارای قدامت تاریخی 150 میلیون ساله بوده است

فروش اسکلت 2.36 میلیون دالری دایناسور در فرانسه

طبقه اول برج ایفل در پاریس دیروز شاهد مزایده یک اسکلت دایناسوری بود که در جریان کاوش‌های باستانشناسی بین سال‌های 2013 تا 2015 کشف و تخمینا دارای قدامت تاریخی 150 میلیون ساله بوده است.

درطبقه اول برج ایفل در پاریس دیروزمزایده یک اسکلت دایناسورراه اندازی شد که درجریان کاوش‌های باستانشناسی بین سال‌های 2013 تا 2015 کشف و تخمینا دارای قدامت تاریخی 150 میلیون ساله بوده است.

به گزارش سی‌ان‌ان این اسکلت که ارتفاع آن به 2,6 متر میرسید در این مزایده به قیمت 2,36 میلیون دالربه فروش رسیده است.

اداره باستانشناسی مهره ‌داران قبل از این از "آگوتس" که فروشنده این اسکلت خواسته بود تا این مزایده را لغو و از فروش آن منصرف گردد.

این در حالیست که آگوتس نیزطی نشستی اعلام داشته بود، یک مقدار از پول بدست آمده از فروش این اسکلت را به دو بنیاد حافظت از حیات وحوش اهدا خواهد کرد.اخبار مربوطه