فستیوال بین المللی چاکلیتهای کاکائودار در استانبول برگزار می شود

فستیوال بین المللی چاکلیتهای کاکائودار استانبول در تاریخ 4 الی 6 ماه می امسال برگزار خواهد شد

فستیوال بین المللی چاکلیتهای کاکائودار در استانبول برگزار می شود

فستیوال بین المللی چاکلیتهای کاکائودار استانبول در تاریخ 4 الی 6 ماه می امسال برگزار خواهد شد

دراین فستیوال که انواع چاکلیتهای کاکائودارهای لذیذ وخوشمزه برای دوستداران آن به نمایش گذاشته خواهد شد، چندین برنامه جذاب دیگروکنسرت نیزبرگزارخواهد شد.

درفستیوال مذکور، دست اندرکاران تهیه چاکلیتهای کاکائوداروآشپزها عشق وعلاقه خود به شکلات را با شرکت کنندگان به اشتراک خواهند گذاشت.

ازسوی دیگر، بازدیدکنندگان دراین فستیوال درباره هرجزئیاتی ازچاکلیتهای کاکائوداربا شرکت در کارگاهها می توانند اطلاعات کسب کنند.

همچنین دراین فستیوال، فضاهایی نیزبرای بازی کودکان درنظر گرفته شده که این فضاها هم جنبه تفریحی و هم جنبه آموزشی برای کودکان خواهند داشت.اخبار مربوطه