تعطیلات عید قربان امسال در ترکیه 10 روز است

سخنگوی دولت ترکیه اعلام کردکه تعطیلات عید قربان امسال درکشوربه 10روزافزایش یافت

تعطیلات عید قربان امسال در ترکیه 10 روز است

سخنگوی دولت ترکیه اعلام کردکه تعطیلات عید قربان امسال درکشوربه 10روزافزایش یافت

بکیربوزداغ، سخنگوی دولت ومعاون نخست‌وزیر ترکیه پس ازنشست امروزکابینه کشور درکنفرا نس خبری در انقره اعلام کرد: "تعطیلات عید قربان امسال در کشور به 10 روز افزایش یافت. این تعطیلات از روز شنبه 26 آگست آغاز و تا 4 سپتامبر ادامه خواهد داشت."

وی افزود: "حقوق های کارکنان دولت وبازنشستگان پیش ازآغازتعطیلات عید قربان پرداخت میشود."

گفتنی است تعطیلات عید ها ی فطر و قربان طولانی ترین تعطیلات سالانه در ترکیه محسوب میشود. درهمین راستامردم کشور نیزبا بهره گیری ازاین تعطیلات اقدام به سفرودیدار اقوام ودوستان دورونزدیک میکنند.اخبار مربوطه