صاحب یک کانال خصوصی در افغانستان اختطاف گردید

صاحب کانال تلویزیونی خصوصی از سوی افراد مسلح ربوده شد

صاحب یک کانال خصوصی در افغانستان اختطاف گردید

صاحب کانال تلویزیونی خصوصی از سوی افراد مسلح ربوده شد

اینجنیرزلمی صاحب یک کانال تلویزیون خصوصی در ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان توسط افراد مسلح ربوده شد.

عطا الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار اعلام کرد: موتر متعلق به اینجنیرزلمی صاحب کانال خصوصی " انعکاس " در شهر جلال آباد افغانستان از سوی افراد مسلح متوقف شده و صاحب کانال اختطاف شده است.

خوگیانی گفت : اینجنیرزلمی از جانب افراد نامعلومی مسلح اختطاف گردیده وراننده اونیز به قتل رسانیده شده، بدرستی معلوم نیست که به کجا برده شده است.اخبار مربوطه