ناامنی‌های اخیردرغزنی وارزگان صدها تن در کابل را به سرکها کشید

این تظاهرات حوالی ساعت ده شب گذشته درکابل آغازشد وتظاهرکننده‌گان در چهاراهی پشتونستان تجمع کرده اند

ناامنی‌های اخیردرغزنی وارزگان صدها تن در کابل را به سرکها کشید

در شهرکابل صدها تن دست با راه اندازی تظاهرات، ازحکومت میخواهند تا اقدامات جدی را برضد مخالفان مسلح درولایات غزنی و ارزگان انجام داده در ولسوالی های مالستان و جاغوری عملیات وسیع هوایی را انجام دهد.

این تظاهرات حوالی ساعت ده شب گذشته درکابل آغازشد وتظاهرکننده‌گان در چهاراهی پشتونستان تجمع کرده اند.

اخیراً طالبان مسلح بر ولسوالی های جاغوری و مالستان ولایت غزنی که اکثر باشنده‌گان آن هزاره اند و ولسوالی خاص ارزگان ولایت ارزگان حمله کرده اند که در نتیجه آن عده یی زیادی ازافراد ملکی نیز جان باخته و مجبور به ترک خانه های خیش شده اند.

تظاهر کننده‌گان ادعا می کنند که ولسوالی های جاغوری و مالستان را طالبان تصرف کرده است.

آن‌ها حکومت را متهم میکنند که در زمینه به عقب راندن مخالفان از این ولسوالی ها به جدی عمل نکرده است.

اما شاه حسین مرتضوی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان از طریق فیسبوک، ادعای تصرف ولسوالی مالستان توسط طالبان را رد کرده، ادعا کرده است که این ولسوالی به قبرستان طالبان تبدیل شده است.

شاه حسین مرتضوی همچنان نوشته است که نیروهای اضافی توسط هلیکوپترها به ولسوالی جاغوری نیز رسیده اند.

این در حالیست که حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه با نماینده‌گان مردم ولایت غزنی دیدار نمود و در مورد وضعیت امنیتی این ولایت صحبت کرده بود.اخبار مربوطه