چهل و پنج فیصد مردم افغانستان در انتخابات شرکت کردند

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میزان مشارکت شهروندان کشورش دراین جریان را 45 فیصد اعلام کرد

چهل و پنج فیصد مردم افغانستان در انتخابات شرکت کردند

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میزان مشارکت شهروندان کشورش دراین جریان را 45 فیصد اعلام کرد.

گلاجان عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دریک نشست خبری اعلام کرد: بیشتر از 8 میلیون واجدین شرایط رای دهی درافغانستان وجود دارد  که از آنجمله صرفا 45 فیصد آنها درانتخابات شرکت کردند.

وی همچنین اظهار داشت:

"دست‌کم 4 میلیون تن در این انتخابات شرکت کردند که 33 فیصد آنان را زنان تشکیل میدهند. نتایج آرای ولایت‌ها در اسرع وقت به مرکز ارسال و پس از رسیدگی به شکایات اعلام خواهد شد.

ما کوشش بخرچ دادیم تا امانتداری را در قبال آرای مردم انجام دهیم که تاحد ممکن انتخابات با شفافیت برگزار شد. شمارش دقیق آرا انجام شده و نتیجه نهایی به زودی اعلام خواهد شد. نامزدها منتظر اعلام رسمی نتایج باشند و از پیش‌داوری خود‌داری کنند.

نیروهای امنیتی توانستند امنیت انتخابات را تأمین کنند. تیمهای سیاردرمناطق مختلف افغانستان در خدمت نیروهای نظامی و امنیتی کشور بودند تا آنان نیزازحق رأی خود استفاده کنند."

سیدحفیظ ‌الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز در این نشست خبری گفت:

"در جریان روندرای‌گیری دوروزگذشته کاستی‌هایی وجود داشت، اما برای تامین عدالت و شفافیت ما وظیفه خود را مسئولانه انجام دادیم. روند برگزاری انتخابات در بیشتر مراکز رأی گیری رضایت‌بخش بوده است."

گفتنی است انتخابات پارلمانی افغانستان پس از 3 سال تاخیرروزگذشته در 32 ولایت از مجموع 34 ولایت اینکشور برگزار شد.

به گزاش خبرنگار آناتولی ازکابل، عده یی از شهروندان به تاخیر در آغاز کار مراکز اخذ رای، مسدود ماندن مراکز دیگر و همچنین نقص فنی و ناتوانی کارمندان کمیسیون انتخابات در استفاده از دستگاه‌های بیومتریک اعتراض کرده‌اند. این انتخابات امروز در حالی ادامه یافت که بسیاری از مراکز اخذ رای بسته ماندند.اخبار مربوطه