شهادت 513 مامور امنیتی در افغانستان

سخنان وزیر دفاع افغانستان در پارلمان این کشور

شهادت 513 مامور امنیتی در افغانستان

در طول یکماه اخیر در افغانستان 513 مامور امنیتی به شهادت رسیده اند.

طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان طی سخنانی در پارلمان این کشور اعلام کرد ظرف یکماه اخیر 513 مامور امنیتی به شهادت رسیده و بیش از 700 تن نیز مجروح گردیدند.

بهرامی ضمن اشاره به اینکه ظرف این مدت 43 مامور امنیتی در افغانستان از سوی گروه های تروریستی طالبان و داعش به اسارت گرفته شده است گفت: در طول این مدت میزان تلفات جانی تروریستها نیز در مقایسه با نیروهای امنیتی سه برابر افزایش  یافته است.

وی ضمن اشاره به اینکه نیروهای امنیتی افغانستان یکی از خونین ترین ماههای خود را پشت سر گذاشتند اعلام کرد برای ممانعت از تلفات جانی طرح هایی برای اجرا مد نظر دارند.اخبار مربوطه