گارد ساحلی تورکیه 116 پناهجوی افغان را از خطر مرگ نجات داد

نیروهای گارد ساحلی تورکیه در ولایت چناق‌قلعه 116 تبعه افغانستان که قصد سفر غیرقانونی به جزیره میدیللی را یونان داشتند از خطر غرق شدن نجات دادند

گارد ساحلی تورکیه 116 پناهجوی افغان را از خطر مرگ نجات داد

نیروهای گارد ساحلی تورکیه در ولایت چناق‌قلعه 116 تبعه افغانستان که قصد سفر غیرقانونی به جزیره میدیللی را یونان داشتند از خطر غرق شدن نجات دادند.  

دیروزدرولایت چناق‌قلعه گارد ساحلی تورکیه هنگام گشت‌زنی در سواحل کادیرگا بورنو و سیوریجه بورنو از توابع اولوسوالی آیواجیک یک فروند قایق بادی حامل 116 افغان را که قصد سفر غیرقانونی به جزیره میدیللی یونان داشتند متوقف کرد.

این گروه از اتباع افغانستان که در میان آنها تعداد زیادی زنان واطفال نیز وجود داشت، توسط نیروهای گارد ساحلی از خطر غرق شدن نجات یافتند.

این افراد به مرکز گارد ساحلی کوچوک کویو انتقال داده شده و برایشان غذا و نوشیدنی توزیع شد. آنان پس از انجام مراحل قانونی به مرکز استرداد اتباع خارجی در اولوسوالی آیواجیک انتقال داده شدند.اخبار مربوطه