حمایت تورکیه از امنیت و توسعه افغانستان

سلیمان سویلو، وزیرداخله تورکیه اظهارداشت همواره ازامنیت و اقدامات افغانستان حمایت خواهیم کرد

حمایت تورکیه از امنیت و توسعه افغانستان

سلیمان سویلو، وزیرداخله تورکیه اظهارداشت همواره ازامنیت و اقدامات افغانستان حمایت خواهیم کرد.

سلیمان سویلو، وزیرداخله تورکیه پیش از دیداربا سیدحسین عالمی بلخی، وزیرامور مهاجران افغانستان درانقره تاکید کرد: امنیت و اقدامات افغانستان همواره مورد حمایت تورکیه قرار خواهد گرفت.

وزیرداخله تورکیه در ادامه همچنین اظهار داشت:

"در این دیدار مسائلی مانند همکاری امنیتی، مهاجرت و مبارزه با گروه تروریستی فتو را مورد بررسی قرار میدهیم و به نتایج بسیار خوبی خواهیم رسید.

امنیت افغانستان مهمترین خواسته تورکیه است. این را تاکنون با اقدامات خود ثابت کرده‌ایم. این به معنی مناسبات دو کشور نیست، بلکه مانند رابطه برادران یک خانه است".

سیدحسین عالمی بلخی نیز با بیان اینکه میان تورکیه و افغانستان مشترکات زیادی، از جمله همکاری در مبارزه با تروریزم وجود دارد گفت:

"مساله دیگر نیز مهاجرت است. این مسائل را باید به زودی بررسی کنیم. میخواهم از تورکیه و مردم آن تشکر کنم، چون همیشه در کنار مردم افغانستان بوده‌اند.

تورکیه در سال‌های اخیر اقدامات سیاسی و اقتصادی برای توسعه افغانستان انجام داده‌ است. برادری دو کشور هرگز قطع نمیگردد و دو ملت از یکدیگر جدا هیچگاهی جدا نخواهند شد".اخبار مربوطه