22 تبعه افغانستان در سیواس ترکیه بدست پولیس دستگیر شدند

نیروهای امنیتی در ولایت سیواس هنگام بازرسی در یک بس مسافربری 22 تبعه افغانستان که به شکل غیرقانونی وارد ترکیه شده‌ بودند را دستگیر کردند

22 تبعه افغانستان در سیواس ترکیه بدست پولیس دستگیر شدند

نیروهای امنیتی در ولایت سیواس هنگام بازرسی در یک بس  مسافربری 22 تبعه افغانستان که به شکل غیرقانونی وارد ترکیه شده‌ بودند را دستگیر کردند.

نیروهای امنیتی در ولایت سیواس ترکیه در نقطه کنترولی در مسیر زمینی از این ولایت به ارزینجان یک عراده بس مسافربری را متوقف و 22 تبعه افغانستان از سرسرنشینان این بس که به شکل غیرقانونی وارد ترکیه شده‌ بودند را دستگیر کردند.

راننده بس مذکورنیز که گفته می شود قاچاقچی انسان بوده دستگیر شده است.

این افراد پس از طی مراحل قانونی، به اداره مهاجرت ولایت سیواس انتقال داده شدند.اخبار مربوطه