ادامه تظاهرات مردم افغانستان در دفاع از بیت المقدس

مردم افغانستان برای سومین روز مسلسل در اعتراض به تصمیم دولت آمریکا در مورد برسمیت شناختن بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل تظاهرات کردند

ادامه تظاهرات مردم افغانستان در دفاع از بیت المقدس

مردم افغانستان برای سومین روز مسلسل در اعتراض به تصمیم دولت آمریکا در مورد برسمیت شناختن بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل تظاهرات کردند.

شمار زیادی ازمردم افغانستان در شهر بهسود ولایت ننگرهار با برگزاری تظاهرات و سردادن شعارهایی مانند "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر آمریکا" به اقدام اخیر دولت دونالد ترامپ دربرسمیت شناختن بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل اعتراض کردند
سعید حکیم قمری مدیر یکی از مکاتب جلال آباد در این تظاهرات گفت:

"خواستار لغو فوری این تصمیم ترامپ، تعلیق روابط کشورهای اسلامی با ایالات متحده آمریکا و اقدام مشترک مسلمانان در برابر این تصمیم هستی".

گفتنی است تظاهرات ضد آمریکایی مردم افغانستان برای سومین روز به شکل دوامدار برگزار میشوداخبار مربوطه