لازم است پاکستان به راکت ‌پراگنی در خاک افغانستان پایان دهد

قوماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان از پاکستان خواسته است تا به راکت‌پراگنی در افغانستان توقف داده و نگرانی‌هایش را در رابطه به هراس‌افگنی دراینطرف خط دیورند با مسوولان ناتو و افغان در میان بگذارد

لازم است پاکستان به راکت ‌پراگنی در خاک افغانستان پایان دهد

جان نکولسن، قوماندان عمومی ماموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان در نشست خبری دیروز دوشنبه، افزود که با نظامیان پاکستان گفتگوها درسطح جنرالان یک ستاره، دو ستاره و سه ستاره صورت گرفته و از آنان خواسته شده تا به راکت پراگنی‌های شان پایان دهند و آنان به این کارشان، خاتمه دادند.

این جنرال امریکایی افزود که از پاکستان خواسته اند که در صورتی که کدام نگرانی ‌در مورد فعالیت‌های هراس‌افگنی دراین طرف خط دیورند در خاک افغانستان داشته باشند، باید با مقام‌های افغان و خارجی درجریان بگذارند تا در برابر آن اقدامات لازم صورت گیرد نه اینکه از آن طرف دیورند به افغانستان راکت پراگنی کند.

این مقام نظامی ماموریت پشتیبانی قاطع گفت پیش از این راکت‌پراگنی‌های پاکستان در این طرف خط دیورند سبب بی‌جا شدن بسیاری از خانواده‌ها شده است که نباید ادامه یابد.

همچنان محمد شریف یفتلی، لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان در این نشستی که در پیوند به راکت پراگنی‌های پاکستان تدویر یافته بود گفت که این مساله با راه حلی سیاسی و گفتگوهای جنرالان دوستاره در حال حاضر حل شده است و در یک شبانه روز گذشته این راکت پراگنی‌ها متوقف شده است.

به گفته جنرال یفتلی، تا دو روز دیگر مقام‌های دو کشور بازهم در مورد راکت پراگنی‌های مرزی دیدار و گفتگو می‌کنند.

در یک هفته گذشته دست کم در حدود ۵۰۰ راکت از آنسوی خط دیورند به خاک افغانستان فیرشده است که سبب بی‌جا شدن صدها خانواده شده است.اخبار مربوطه