حمله مسلحانه بالای تلویزیون شمشاد درولایت کابل پایتخت افغانستان

به گفته یکی از کارمندان تلویزیون شمشاد به خبرنگاران ساعاتی قبل مردان مسلح با استفاده از بمب دستی بر تلویزیون خصوصی شمشاد حمله کرده اند

حمله مسلحانه بالای تلویزیون شمشاد درولایت کابل پایتخت افغانستان

به گفته یکی از کارمندان تلویزیون شمشاد به خبرنگاران ساعاتی قبل مردان مسلح با استفاده از بمب دستی بر تلویزیون خصوصی شمشاد حمله کرده اند.

شاهدان عینی بیان میدارند که در این حمله دومرد مسلح ملبس با لباس پولیس به تلویزیون خصوصی شمشاد حمله کردند ویکی آنها کشته شده ودومی نیز تا کنون دستگیر نشده است.

این درحالی است که سخنگوی وزارت داخله تعداد باقی‌مانده مهاجمان در ساختمان تلویزیون شمشاد را دو یا سه تن گفتند که درگیری با آنها هنوز هم جریان داشته است.

گفته میشود که درنتیجه این حمله مسلحانه یک کارمند تلویزیون شمشاد، یک نگهبان آن تلویزیون کشته و چند تن از نگهبان ها نیز مجروح شده اند.

بر اساس اظهارات خبرنگاران در ساحه گفته میشود که نیروهای امنیتی کارمندان این تلویزیون را از راه‌های امن نجات میدهند ولی نشرات این تلویزیون در حال حاضر متوقف است.

منابع امنیتی گفته اند که هدف این حمله تلویزیون شمشاد بوده است.

در اینمیان گروه مخالفان مسلح طالبان گفته است که حمله بر تلویزیون خصوصی شمشاد کار آنها نبوده است.اخبار مربوطه