ناتو به مواضع طالبان حمله هوایی ترتیب داد

یک طیاره بدون سرنشین متعلق به نیروهای ناتو درولایت بدخشان واقع در شمال شرقی افغانستان مواضع طالبان را بمباران کرد

ناتو به مواضع طالبان حمله هوایی ترتیب داد

یک طیاره بدون سرنشین متعلق به نیروهای ناتو درولایت بدخشان  واقع در شمال شرقی افغانستان مواضع طالبان را  بمباران کرد

در ولایت بدخشان واقع در شمال شرقی افغانستان مواضع طالبان توسط یک طیاره بدون سرنشین متعلق به نیروهای ناتو مورد بمباران قرار گرفت.

عبدالخالق آقسای مدیر امنیت بدخشان اعلام داشت: طیاره بدون سرنشین متعلق به ناتو مواضع طالبان در اولوسوالی  راغستان را بمباران کرده است.

آقسای ضمن اشاره به اینکه در این حمله 8 عضوگروه تروریستی  طالبان کشته شده و 15 تن آنها نیز مجروح شده است گفت: حملات هوایی به دیگر مناطق تحت کنترل طالبان ادامه خواهد یافت.

از جانب طالبان تاکنون در این زمینه اطلاعیه یی داده نشده است.اخبار مربوطه