امریکا برای افغانستان تصمیم بزرگی را روی دست گرفت است

به گزارش آژانسهای خبررسانی،"ترامپ تصمیم بزرگی برای افغانستان روی دست گرفته‌است"

امریکا برای افغانستان تصمیم بزرگی را روی دست گرفت است

دونالد ترامپ، رییس جمهورامریکا اعلام داشته است که طرزالعمل جدید نظامی واشنگتن برای افغانستان را به زودی اعلام خواهند کرد.

دیروز، پنجشنبه 19 اسد، رئیس جمهور امریکا در یک نشست خبری در کاخ سفید بیان داشته است: " در این اواخر وضعیت افغانستان شدیدا بهم خورده است، این وضعیت به ما به میراث رسیده و ما نیز مصمم هستیم که این وضعیت را بهتر خواهیم کرد."

در این نشست رییس جمهورازمشاورامنیت ملی‌اش مک‌مستر به دلیل مشوره‌های کاری اش در مورد افغانستان قدردانی کرد.

بناء چنین به نظر میرسد که این موضوع مورد توافق‌ ترامپ و مک‌مستر قرار گرفته است.

دونالد ترامپ با بیان اینکه اعلام این طرزالعمل جدید نظامی یک تصمیم خیلی ها با اهمیتی است، زیرادرامریکا افغانستان طولانی‌ترین جنگ تاریخ حویش را از سر گذارنید. اظهار داشته است که: " من تصمیم بزرگی برای افغانستان روی دست گرفته‌ام."

همچنان اوگفته است: "ما برای اعلام طرزالعمل جدید نظامی مان درافغانستان نزدیک ‌شده‌ایم و من به زودی تصمیم‌ خود را دراین باره اعلام خواهم کرد."

این در حالیست که جان مک کین، رییس کمیته‌ی خدمات نظامی سنای امریکا " طرزالعمل جدید برای موفقیت" درافغانستان را پیشنهاد کرده ‌است.

این طرزالعمل جدید برای موفقیت درافغانستان که ازجانب مک‌کین پیشنهاد شده عبارت است از: افزایش نیروهای ضد هراس‌افگنی در افغانستان و دادن آزادی بیشتر به آنان جهت هدف قراردادن طالبان، گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) و دیگر گروه‌های هراس‌افگن.

در مورد اینکه چهتعداد سرباز امریکایی اضافی به افغانستان فرستاده خواهد شد توضیح روشنی داده نشده است.

همچنان مک‌ کین پیشنهاد کرده است که کشورهای همسایه‌ افغانستان، به ویژه پاکستان حامی اصلی هراس افگنان به خصوص گروه طالبان و شبکه‌ی حقانی میباشد، باید "تحت فشارهای دیپلوماتیک، نظامی و اقتصادی "قرارداده شوند.اخبار مربوطه