235 تن ازخانواده‌های اسیر در میرزاولنگ سرپل رها شدند

235 تن از میان یکصدو پنجاه خانوده یی که در منطقه میرزاولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل توسط تروریستان طالبان و داعش اسیر گرفته شده بودند، با میانجیگری بزرگان محلی آزاد شدند

235 تن ازخانواده‌های اسیر در میرزاولنگ سرپل رها شدند

235 تن از میان یکصدو پنجاه خانوده یی که در منطقه میرزاولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل توسط تروریستان طالبان و داعش اسیر گرفته شده بودند، با میانجیگری بزرگان محلی آزاد شدند.

سخنگوی ولایت سرپل با تایید این خبر گفته است که این افراد در حال حاضر به مرکز ولایت انتقال داده شده واز چشم دید‌های تلخی شاهد آن شده بودند، با گریه وفریاد قصه می‌کنند.

طالبان مسلح چهار روز قبل با تصرف میرزاولنگ ولسوالی صیاد، در حدود یکصدو پنجاه خانواده را با خود برده بودند.

به گفته مقام‌های محلی ولایت سرپل طالبان بعداز تصرف این منطقه بیشتر از پنجاه تن را که اکثر ایشان غیرنظامیان بودند، با فیر گلوله به شهادت رسانیدند.

این در حالی است که خانواده‌هایی آواره شده‌ از قریه میرزااولنگ اولوسوالی صیاد سرپل  که در مرکز این ولایت در خانه‌های بستگان‌شان و یا در مساجدجایگزین شده‌اند می‌گویند، تا کنون از هیچ نهاد دولتی و غیر دولتیبرای آنها کمک های انسانی نرسیده است.

اما ظاهر وحدت، والی سرپل می‌گوید که روند کمک رسانی به بیجاشده گان جریان دارد.

همچنان نماینده غیرنظامی ناتو وقیحانه وضعیت در ولایت سرپل را نگران‌ کننده خوانده و تأکید کرده است که ناتو با قوت در کنار مردم و دولت افغانستان برای تأمین صلح و ثبات ایستاده است.

والی سرپل نیز قبل از اینها گفته بود که حکومت محلی توان رویارویی با طالبان در سرپل را به هیچ وجهه ندارد، اگر حکومت مرکزی و جامعه جهانی به داد باشنده گان میرزاولنگ نرسند، همه خانواده ها در این منطقه، از سوی طالبان نابود خواهند شد.اخبار مربوطه