اینبارناتو درافغانستان نیزنگرانی خود ازوضعیت سرپل را ابراز داشت

و اینک نماینده‌ی غیرنظامی ناتو در افغانستان نیز وضعیت در ولایت سرپل را نگران‌کننده خوانده و گفته است که گویا خشونت و ویرانی مانع پیشرفت اینکشورمیگردد

اینبارناتو درافغانستان نیزنگرانی خود ازوضعیت سرپل را ابراز داشت

 و اینک نماینده‌ی غیرنظامی ناتو در افغانستان  نیز وضعیت در ولایت سرپل را نگران‌کننده خوانده و گفته است که گویا خشونت و ویرانی مانع پیشرفت اینکشورمیگردد.

در نامه خبری ناتو که دیروز، دوشنبه ۱۶ اسد، به نشر رسیده به نقل از کورنلیوس زیمرمن، نماینده غیرنظامی ناتو آمده است: "من بسیار نگران گزارش‌ها مبنی بر کشتار ده‌ها مرد، زن و کودکان و گروگان گرفتن خانواده‌ها در سرپل هستم."

آريالای زیمرمن تاکید کرده است که ناتو با قوت در کنار مردم و حکومت افغانستان برای تامین صلح و ثبات ایستاده است.

این در حالیست که ظاهر وحدت، والی سرپل خطاب به حکومت مرکزی و جامعه‌ی جهانی هشدار می‌دهد که اگر برای رهایی منطقه‌ی "میرزاولنگ" ولسوالی صیاد این ولایت اقدام نکنند، طالبان تمام باشندگان این منطقه را به قتل میرسانند.

به گفته والی سرپل دیروز به خبرنگاران طی سه روز اخیر، در حدود پنجاه تن به شمول کودکان و زنان به دست طالبان کشته شده و ۱۵۰ خانواده‌ی دیگر اسیر این گروه میباشند.

والی سرپل با گفتن اینکه این آمار رو به افزایش است تاکید کرده است که در صورت نرسیدن کمک، شاید خانواده‌های اسیر شده به سرنوشت ۵۰ قربانی رو به رو شوند.

پیشتر، والی سرپل گفته بود که رویارویی با طالبان در سرپل، از توان حکومت محلی خارج است.

منطقه‌ی میرزا اولنگ منطقه‌ی راهبردی است که تصرف آن راه را برای ورود به مرکز ولسوالی صیاد هموار می کند و صیاد خود دروازه شهر سرپل، مرکز ولایت سرپل شمرده می شود.

میرزا اولنگ با شهر سرپل حدود ۲۰ کیلومتر فاصله دارد.

سوال در این است که موجودیت اینهمه قوای نطامی ناتو و سایر کشورهای غربی به دسترسی به تمام انواع تجهیزات نظامی مدرن در افغانستان چه ارزشی را داراست  که توانمندی مهار کردن گروه تروریستان طالب و یا داعش بسیار ناچیز را نداشته و به باجسارت  بگویند که "ما با تمام نیرو در کنار دولت و مردم افغانستان قرار داریم" حال اینکه در نبود این قوای همه این کشور ها در فضای راحت و صلح آمیزی زندهگی میکردند.اخبار مربوطه