مدیر مواد نفتی ولایت فاریاب به قتل رسید

نقیب الله مدیر مواد نفتی ولایت فاریاب در شمال افغانستان به قتل رسید

مدیر مواد نفتی ولایت فاریاب به قتل رسید

نقیب الله مدیر مواد نفتی ولایت فاریاب در شمال افغانستان به قتل رسید.

مدیر مواد نفتی ولایت فاریاب صبح امروز درست مقابل دفتر کار اش در نزدیکی های تانک تیل کهنه ناحیه اول شهر میمنه از سوی فرد مسلح ناشناس به قتل رسیده است.

اینکه دلیل این قتل چیست؟ گزارشی در دست نیست.

از سوی هم مسؤولین امنیتی تاکنون پیرامون این رویداد چیزی نمیگویند.

از سوی هم شب گذشته در منطقه چرمگرخانه ی این ولایت یک زن پولیس توسط فرد ناشناس به قتل رسیده است.   

داشتن اسلحه بدون اسناد و گشت و گذار آنها از نگرانی های است که مردم افغانستان در این اواخر با آن مواجه اند.اخبار مربوطه