در افغانستان ده ها دانش آموز دختر مسموم شدند

ده ها دانش آموز دختر یک مکتب در ولایت غزنی افغانستان مسموم شدند

در افغانستان ده ها دانش آموز دختر مسموم شدند

ده ها دانش آموز دختر یک مکتب در ولایت غزنی افغانستان مسموم شدند.

عبدالکریم متین، والی ولایت غزنی افغانستان اعلام کرد که 90 دانش آموز دختر در یک مکتب دخترانه در مرکز غزنی مسموم و به بیمارستان منتقل شده اند.

متین با ذکر این که هنوز علت مسمومیت مشخص نشده است، افزود: تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

در این رابطه بیمارستان غزنی نیز اعلام کرده که وضعیت عمومی دانش آموزان خوب است.اخبار مربوطه