فیرکماندوی افغانی بسوی امریکائیها در هلمند

در درگیری ناشی از فیر یک کماندوی افغانی بسوی مقامات امریکایی در ولایت هلمند افغانستان یک سرباز افغانی جان خود را از دست داد

فیرکماندوی افغانی بسوی امریکائیها در هلمند

در درگیری ناشی از فیر یک کماندوی افغانی بسوی مقامات امریکایی در ولایت هلمند افغانستان یک سرباز افغانی جان خود را از دست داد.

عمر زوواک سخنگوی شهرداری ولایت هلمند، در پایگاه نظامی واقع در اولوسوالی شوراب بسوی مشاوران نظامی امریکایی آتش گشوده شد.

زوواک اظهار داشت، در درگیری واقع یک سرباز افغانی جان خود را از دست داده و 3 امریکایی نیز مجروح شدند.

بنابه اظهارات سخنگوی مذکور، تحقیقات پیرامون حادثه آغاز شده است.

محمد رسول ځاځی مشاور مطبوعاتی قوماندانی 215 امین سپاه میوند در هلمند، در رابطه با فیر اشتباهی کماندوی افغانی بسوی امریکائیها تحقیق میکنیم.

امریکا سال گذشته بیش از 100 مشاور نظامی به افغانستان اعزام کرده بود.اخبار مربوطه