وزیر دفاع روسیه وارد انقره شد

وی در انقره دیدار های رسمی انجام خواهد داد

وزیر دفاع روسیه وارد انقره شد

خلوصی آقر، وزیر دفاع ملی ترکیه از سرگی شویگو، همتای روس خود که به منظور انجام چند دیدار رسمی به انقره آمده است، استقبال نمود.

وزیر دفاع روسیه پس از امضای دفتر یادبود وزارت دفاع ملی ترکیه، برای دیدار دوجانبه با همتای تُرک خود وارد دفتر کار وی گردید.

باید گفت در این مراسم هاکان فیدان، رئیس استخبارات ترکیه (میت) نیز حضور یافت.اخبار مربوطه