در سویدن حادثه انفجار بوقوع پیوست

این حادثه در استکهلم پایتخت سویدن بوقوع پیوسته است

در سویدن حادثه انفجار بوقوع پیوست

وقوع انفجار در خانه ایی در محله واربرگ در جنوب استکهلم پایتخت سویدن جان یک تن را گرفت. 

به اساس گزارش روزنامه سویدن " Aftonbaldet "، در انفجار واقع در خانه ایی در محله واربرگ در استکهلم یک فرد 20 ساله جان باخته است.

قوماندانی امنیه استکهلم اعلام کرد : دیروز ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی در محله واربرگ در خانه ایی انفجاری رخ داد، تیم های خنثی سازی بمب در محل وقوع حادثه بررسی هایی بعمل آوردند.

Anna Westberg " سخنگوی قوماندانی امنیه استکهلم گفت : موضوع با تمامی جوانب آن و اینکه آیا با حادثه تروریستی ارتباط دارد یا خیر؟ تحت بررسی قرار دارد.

سخنگو قوماندانی امنیه افزود : تمامی خانه های واقع در اطراف محل حادثه تخلیه شده است.

از جانب دیگر روزنامه اکسپرسن ادعا کرد : فردی که ادعا می شود انتحاری بود، مواد منفجره روی بدن خود را منفجر ساخته و در محل حادثه به هلاکت رسیده است.

استخبارات سویدن " SEPO " در رابطه با حادثه تحقیقاتی آغاز نمود.اخبار مربوطه