واکنش عمر چلیک به تصمیم رئیس جمهور فرانسه

حکومت تورکیه نیز به اعلام 24 اپریل به‌ صفت "سالروز نسل‌کشی ارمنی ها" توسط رئيس جمهور فرانسه واکنش نشان داد

واکنش عمر چلیک به تصمیم رئیس جمهور فرانسه

 

حکومت تورکیه نیز به اعلام 24 اپریل به‌ صفت "سالروز نسل‌کشی ارمنی ها" توسط رئيس جمهور فرانسه واکنش نشان داد

عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه در این رابطه گفت: " تصمیمی که ماکرون بر پایه ادعاهای بی اساس در مورد وقایع سال 1915 در حکومت عثمانی، اتخاذ کرده را به شدت محکوم میکنیم."

عمر چلیک در ادامه افزود: "این گام ماکرون که با هدف خشنود کردن لابی های سیاسی منفعت طلب برداشته شده از ماهیت مسدود کردن راه دیالوگ برخوردار است."

سخنگوی حزب عدالت و توسعه تصریح کرد: "فرانسه یی که ادعای رویارویی با تاریخ را دارد، باید اولا خودش با جرایم ضد بشری اش در بنین، بورکینا فاسو، گابن، گینه، کامرون، موریتانیا، نیجر، سنیگال، تونس و چاد انجام داده است، رو برو شود."

به گفته چلیک، اگر ماکرون قصد دارد رویارویی با تاریخ را به یک موضوع سیاسی تبدیل کند، بهتر است رویارویی کشور خود با تاریخ را مورد ترجیح قرار بدهد.اخبار مربوطه