اقدام ناکام به طیاره ربایی در روسیه

یک فروند طیاره یی روسیه که از سورگوت به سمت مسکو در حال پرواز بود به دلیل تلاش یک تن ازمسافرین مسلح برای ربودن آن مجبور به نشست اضطراری شده است

اقدام ناکام به طیاره  ربایی در روسیه

 

یک فروند طیاره یی روسیه که از سورگوت به سمت مسکو در حال پرواز بود به دلیل تلاش یک تن ازمسافرین مسلح برای ربودن آن مجبور به نشست اضطراری شده است.

براساس اعلام خبری ازرسانه‌های روسیه، یک فروند طیاره  یی مربوط به شرکت هوایی ایرفلوت، با شماره سو 1515که از سورگوت به سمت مسکو در حال پرواز بود به دلیل تلاش یکتن ازسرنشینان مسلح برای ربودن آن مجبور به نشست اضطراری شده است.

وی با تهدید از پیلوت این طیاره  که در ساعت 14.55 دقیقه ازسورگوت به سمت مسکو پرواز کرده بود، میخواهد که مسیر خود را به سمت افغانستان تغییر دهد. این طیاره   به جای مسکو درمیدان هوایی "هانتی مانسیسک" فرود آمده است.

 در این طیاره نوعREN TV, Boeing 737 حامل 69  تن مسافر و 7 تن خدمه طیاره بوده است.اخبار مربوطه